Portfolio > Italy

Pizzeria, Florence
Pizzeria, Florence
Acrylic on canvas
2018